(SIGILLUM  AUREUM)

Con questo  atto (a.1086) il Conte Ruggero dona alla Diocesi di Mileto  beni, terreni e contadini con le loro famiglie, ed inoltre una serie di ampi diritti sul territorio della Provincia di Mileto, dal distretto di Maida fino a Reggio .

La diocesi era stata fondata dallo stesso Ruggero nel 1073 e la ratifica era intervenuta nel 1081 ad opera del Papa Gregorio VII ( V.F.Luzzi in ristampa anastatica delle Memorie per la Chiesa di Mileto di Vito Capialbi , Polistena 1980) .

TESTO LATINO

Sigillum factum a me Rugerio , magno Comite Calabriae , et Siciliae , et christianorum auxiliatore  , et transmissum ad te sanctissimum Mileti domi­num Arnulphum, mense octobris , indictione decima. Quandoquidem ecclesiae Vibonensis et Taurianensis episcopatûs propter peccata ab hominibus com­missa , infrequeutatae et deperditae suut ; ipse ego Rugerius Dei gratia Comes Calabriae et Siciliae, divinam nos, ut novi , secundaute provideutia , duas hasce sedes in unam Mileti ecclesiam coniungi , atque unam istam neque Vibonis , neque Taurianae sed Mileti nomine nuncupari volui, eique, Deo pro­baute, divinae genitricis, sanctique patris nostri Nicolai episcopi nomen conferre designavi. Quam ob confirmandam rem apostolicam gloriosi principis Petri sedem adivi , Gregorio septimo Poutifice, qui iustam hanc nostram postulationem adimplendam esse statuere non dedignatus , honoratissimum nobis virum, dominum Arnulphum nomine, concessit, quem ad eiusdem sanctissimae Miletensis ecclesiae episco­patum evexit. Quapropter supradictum sanctissimum episcopum , ipsamque Dei sanctam ecclesiam , cun­ctosque in illa , Deum pro christianis , proque no­stra genitorumque nostrorum spirituali salute deprecantes, omnes quascunque Vibonensis et Taurianensis ecclesiae, earumque episcopi possessiones, substautias, villanos, et cumuscunque generis iurisdictiones habue­ruut , suoque tempore in proprium addixere domi­nium,’ possidere in perpetuum, atque dominari couteutus sum - Ideoque, et propter spiritualem meam sa­lutem, eidem sanctae Dei, sanctique patris nostri Nico­lai , Mileten ecclesiae, et clericis eius, dictoque San­ctissimo Episcopo domino Arnulpho in perpetuum, et futuris Episcopis et clericis eiusdem ecclesiae, eorum­que successoribus, eam iutus in urbe Mileti possessionem donavi, quam subit rivulus Perrerae dictus, quaeque nostrum castellum, eumdemque episcopatum iuter­cedit, atque illinc descendit in flumen Scatopletum dictum; et praeterlabitur flumen ipsum, sicut et descendit supradictus rivulus, unde est principium, eique mi­scetur sub poute. Donavi etiam tibi culturam Peocae dictam e regione urbis Mileti, prope culturam, quam dedi sanctae eiusdem Mileti Trinitati , et prope viam publicam, et flumen, et culturam sitam coutra Miletum, prope rivulum   nomine Scupinum , et supradictum flumen. Aliam culturam quae vocatur Peo­cae , in regione Calabrorum , cum peocis , et oleis prope viam publicam. Aliam culturam , quae voca­tur Scordadum, cum moute, quem secus deducitur in fiumen Scatopletum, ìuxta terras Parasceves, et rivulum Ianni dictum, ex Scordade deflueutem. Aliam culturam in plano terrae Cumparoni , prope terram eamdem , et viam. Aliam culturam in Medimixi prope culturam dictam parvi  Crimatis iuxta idem flumen. Eadem de causa dedi tibi in ipsa urbe Mileti villanos nonagiutaquinque , cum heredibus , et pos­sessionibus eorum, videlicet; Calocam Cusatum cum filiis suis; Nicephorum Adavletum; Nicephorum eius nepotem ; Theodorum Condum cum filiis suis; Ma­riam viduam; Ioannem Anaphagam; Leonem eius consanguineum ; Nicolaum Millaranum; Mariam Condum cum filiis suis; Nicolaum Stravopodam ; Ca­lam viduam cum filiis suis ; Melagrinum cum fìliis ; Nicolaum Sillopem cum filis ; Nicolaum Son­genem filium sacerdotis Alexis ; presbyterum Nicolaum cum filiis suis; Annam viduam cum filiis suis; Nicolaum Phistoniclem; Gregorium cum filiis suis; Constautinum fratrem Phistoniclis; Ioannem Charerim; Georgium Phistoniclem; Ioannem sacerdotis Leonis filium cum filiis suis; Nicephorum Amautineum cum filiis suis; Archontissam Philippi filiam cum filiis suis; Stephanum cognatum  Nicephori ; Ioannem co-. gnatum Silliopi; Andream Cusentinum; Presbyterum Constantinum ex Traino ; filiolos Ioannis Phagul­lini ; Nicolaum Gregorii Pinencleti filium cum Ioan­ne Gruballito ; filiolos sacerdotis Gregorii Drellipi; filiolos sacerdotis Photini; presbyterum Mulcusi cum filiis suis; viduam cum filiis sacerdotis nomine Celi; sacerdotem Andream Philippacii ; sacerdotem Petrum e Chionata ; presbyterum Ni.colaum e Misiano ; sa­cerdotem Petrum e Bena ; presbyterum Eliam cum filiis; presbyterum Nicolaum cum filiis ; presbyterum Pancalem cum filiis; presbyterum Petrum e Sancto-­Icone; presbyterum Leopardum; presbyterum Ioan­nem; viduam presbyteram cum filiis suis; Ioannem presbyteri Eugenii filium; presbyterum Nicolaum Gusi filium cum filiis suis filiolos sacerdotis Eupraxis Autonium nepotem sacerdotis Autonii ; sacerdotem Petrum ex Hyrthodella ; presbyterum Philippum ab Angelis ; sacerdotem dictum Scamnaci cum filiis sacerdotem Nicolam e Lagobado; filiolos sacerdo- tis dicti Cledi ; viduam sacerdotis Lei Mesisela cum filiis; presbyterum Ioannem socrum Gallati preshy­terum Ioannei” Demennetum cum filiis ; presbyterum Philippum presbyteri Gregorii filium cum fratre suo; presbyterum Assetium Zacatem ; presbyterum Basi­liurn Sculcamum; sacerdotem Basilium Culluridam; viduam Basilii Diaboli ; presbyterum Petrum e La­gobado ; sacerdotem Bursillum cum filiis ; Ioannei”. Capharuum Attisanum; Ioannem Lecunam; sacerdo­tem Constautinum Chrisioannem; Ioannem Potami,Nicolaum Cancairim cognatum eius ; Pantaleum cum filiis; viduam  presbyteri Ioannis Bulgi cum filiis suis; presbyterum Nicolaum Condum; sacerdotem Philip­pum socrum Rhematisis; viduam presbyteri Achillis cum filiis ; sacerdotem Basilium Colocenti ; Basilium Cuzzocherim Pancali filium ; Pancalum cum filiis , Basilium Carisanum Romanum ; Ioannem Capuga­leam ; sacerdotem Nicolaum Leopardi filium ; Nicolaum Calcometam ; Ioannem Buchelam ; Arcodem Bandigenam, Gregorium Melonicum ; Ioannem Cancarim ; Ioannem Amalphanum ; Leum Scaltzerim ; Nicolaum Phlutzunam; Nicolaum Petri filium cum fratre suo ; Nicolaum Salenicum cum filiis, et Theo­dorum Salbarim. Deinceps potestatem donamus eidem    ( ecclesiae ), et reverendissimo praesuli construendi ubicunque voluerit, in episcopatus territorio, molendina et baptinderia , libero aquarum cursu, tributi molestiaeque uniuscuiusque immuni. Dono insuper eidem sanctissimae ecclesiae , et contentus sum illam habere in perpetuum, a nobis et a nostris subditis, baronibus , stratiotis , et ab ecclesiis in provincia sistentibus, graecis et latinis, super omni reditu tantum immobilium rerum, quantum fructuum, et anima­lium, integram decimam, quemadmodum Dei optimi voluntas est. Dono itaque., aequi bonique facio , et iubeo sacrosanctam istam Dei ecclesiam ex hoc usque in perpetuum habere quaecunque iura, sive ego, sive nobis in nostro dominio obtemperantes barones, burgesii et stratiotae habebant super ecclesiis     provincialibus Mileti, Vibonae et Taurianae a districta Maidae Rhegium usque, tantum quoad decimas quantum alia iura ; atque haec possidere, isque frui sanctissimam istam ecclesiam eiusque successores , si­bique in proprium usum et potestatem addicere vo­lo; iubeoque sanctissimam hanc ecclesiam libere, et ab hoc usque die in perpetuum possidere, quaecun­que nostri subditi , barones , burgesii , et stratiotae donaverint atque circum dicaverint, sive possessiones, sive villanos, propter spiritualis suipsorum salutis desiderium.Volo itaque, omnibusque dominationis nostrae praecipue iubeo , ut omnes homines villanos quos eidem sanctissimae ecclesiae nos etiam dedimus atque confirmavimus , quosque insuper ipsa acqui­rere poterit, cum omnibus rebus et possessionibus eorum , absque omni servitute et vectigali, sive no­stri nostraeque potestatis, sive baronum , burgesiorum, ipsorumque potestatis fuerint , eadem haec sanctissima ecclesia libere et immuniter, et pacifice cum omni tranquillitate possideat tantum omnia iura eorumdem episcoporum, et clericorum in eadem sanctissima ecclesia permanentium sustineat, et sol­vat et ubicumque homines habet , tam in nostro, quam in omnium nobis obtemperantium dominio , ‘volumus , eiusdemque ecclesiae episcopis , atque fu­turis eorum locum-tenentibus potestatem. concedimus, bancum ad exercenda iudicia sustenendi , eosque iudicandi, adeo ut nemo unquam alius illos iudicare contendat: atque ideo volumus et contenti sumus, ut ad haec omnia suis in dominationibus potestatem ha­beant viros ad arbitrium et nutum suscipiendi. Praeterea sedulo, et ex corde praecipimus omnibus baronibus, burgesiis, stratiotis, archiepiscopis, episcopis, et administratoribus nostri dominii Calabriae, ut siquando reverendissimus Mileti episcopus, aut ipsius Successores, aut clerici, quidquam ex arboribus nostrorum montium, aut e nostris montjbus, recidere velint in usum sanctissimae ecclesiae , ea libere possint excindere , et immuniter transpostare ; atque ut  animalia ipsius episcopi et clericorum eius, videlicet ovium, boum, suum, brutorumque animalium omnium greges per totum Calahriae territorium, ad consumationeun pascuorun foliorumque mittantur ibique maneant sine tributo: atque insuper decernimus, ut liberae sint ab omni largitione, et mole­stia , et vectigalis persolutione , ita ut ne denarii quidem unius opus sit: atque praeterea foenum excipi possit in campis repertum, et funes e iuncis complecti, et a campis egredi libere , ut antea Vibonae episcopi faciebant immuniter. Praecipimus autem omnibus nostri dominii baronibus, burgesiis, stratiotis, et rectoribus, reverendissimum Miletensem episcopum, suosque successores universos, tamquam proprios in spiritu patres venerari, bonorare, atque obedientia prosequi ; et si quis quidquam e contrario audebit, sive adversum episcopatus negotia , sive in debitam sanctissimo episcopo obtemperautiam, hunc anathe­matizari iubeo. Et quicunque voluerit haec omnia a me donata , concessa , confirmata , et sancita com­mutare , quamvis minime , aut evertere , sive tran­sgredi ausus fuerit , nisi in rectam viam subito redierit , excomunicatione mulctetur a Patre , Filio et Spiritu Sancto , atque a tercentum decem octo patribus Deiferis,et cum diabolo in aeterno igne poenam luat, nostramque experiatur undignationem. Itaque ob redundantiam cautionis,et  corroborationis propria mea aurea bulla hanc ( chartam ) signavi, et suprascriptis dedi - Exaratum est, et con­cinnatum praesens sigillum a Nicolao et Nicocle Ostiariis  et Mystocletis.

Rugerius Comes Calabriae , et Siciliae.

Questa versione in latino, emendata  da Giuseppe Taccone , marchese di Sitizano e cugino del Capialbi ,è stata tratta dal testo dell’Ughelli ( contenuto in “Italia Sacra” ) . L’originale, in greco, fu a suo tempo rinvenuto  nell’Archivio del Vescovato miletese.

  TESTO ITALIANO

(SIGILLUM  AUREUM)

Decreto fatto da me RUGGIERO, Gran Conte di  Calabria e di Sicilia e Protettore dei Cristiani, e dato  a te, santissimo Vescovo di Mileto, signor  Arnolfo, nel mese di ottobre, indizione decima. Essendo ormai distrutte e abbandonate dagli  abitanti le chiese vescovili di Bivona e di Tauriana,  per i per i peccati degli uomini Io Ruggiero, per grazia di Dio Conte di Calabria e di Sicilia, col consenso della divina provvidenza, venutone a conoscenza, ho voluto unificare queste due cattedre nella sola chiesa di Mileto, e ho voluto che questa, unificata, non si denominasse nè di Bivona, nè di Tauriana, ma di Mileto, e, con l’aiuto di Dio, la dedicai al nome della Madre di Dio e di S. Nicola Vescovo,nostro patrono. Pertanto, per la conferma di quanto disposto, mi son recato a conferire di presenza col Santissimo Papa Gregorio Settimo, che occupa la sede del  glorioso principe degli Apostoli Pietro. Egli sanzionò le nostre giuste petizioni, e ci diede un uomo  molto ragguardevole di nome signor Arnolfo, e lo costituì Vescovo della chiesa di Mileto. Da parte mia, io mi son compaciuto di conce­dere in perpetuo godimento e possesso tutti indi­stintamente i beni e i villani delle terre che furono di pertinenza della chiesa di Bivona e di Tauriana, e ogni altro diritto che queste a suo tempo gode­vano e possedevano, al predetto santissimo Vesco­vo e alla santa chiesa di Mileto, e tutto quello che è necessario per la vita a coloro che la servono nel culto divino, affinchè essi rivolgano assidue pre­ghiere a Dio per i cristiani, e per la salvezza dei nostri (parenti) e nostra. A tal fine, per la salvezza dell’anima mia, ho donato alla predetta santa chiesa di Dio e di San Nicola nostro patrono, di Mileto, e al suddetto santissimo Vescovo Arnolfo e ai suoi chierici in perpetuo, e ai futuri Vescovi e chierici della stessa chiesa e successori:

- il podere che è dentro la città di Mileto, sopra il ruscello detto Perrera, tra il nostro castello e l’episcopio, donde scorre nel fiume chiamato Scatoplito: da dove questo ruscello affluisce e si mescolano le acque sotto il ponte, da là poi scorre il fiume.

-Ti ho donato pure il podere chiamato Pioce, avanti alla città di Mileto, situato vicino alla terra che ho donato alla SS. Trinità di Mileto, presso la strada pubblica e il fiume, e il podere o terra che sta di fronte a Mileto, presso il ruscello detto Scupini e il predetto fiume.

- Parimenti un’altra coltura detta Pioco, in territorio di Calabrò, unitamente agli ulivi e ai pioppi, presso la strada pubblica.

- Parimenti un’altra coltura chiamata Scordale, con la montagnola che si estende fino al fiume Scattoplitti, presso le terre Parasceve e il ruscello chiamato Janno, che fluisce da Scordale.

- Parimenti un’altra coltura nel piano del vil­laggio di Comparni, presso lo stesso villaggio e la  strada.

- Parimenti un’altra coltura al Mesimello,  presso la coltura detta Parvicrimi, vicino allo stesso  fiume.

- Inoltre ti ho donato, nella stessa città di  Mileto, novantacinque villani unitamente ai loro  eredi e i loro averi, e cioè: Colloca Cusatone coi  fìgli; Niceforo suo nipote; Teodoro Condò coi figli; la vedova Maria; Giovanni Anafaga; Leone suo  cognato; Nicola Milerano; Condò Maria coi figli,  Nicola Strattopodi (Staropoli?); la vedova Coletta  coi figli; Melagrino coi figli; Nicola Silipo coi figli;  Nicola coi figli; i figli del sacerdote Alessio; il prete  Nicola coi figli; la vedova Anna coi figli; Nicola Fistonico; Gregorio coi figli; Costantino fratello di  Fistonico; Giovanni Careri; Giorgio Fistonico; Giovanni del sacerdote Leone coi figli; Niceforo di  Amantea, coi figli; Arcontissa di Filippo coi figli; Stefano cognato di Niceforo; Giovanni cognato di Silipo; Andrea Cosentino; il sacerdote Costantino di Troina; i figli del sacerdote Giovanni Fagullini; Nicola figlio di Gregorio Pinincleto con Giovanni Gruballito; i figli del sacerdote Gregorio Drellipo; i figli del sacerdote Fotino; il prete Mulcuse coi figli; la vedova del sacerdote chiamato Cheli; il sacerdote Andrea Filippachio; il sacerdote Pietro  di Gionata; il prete Nicola di Mesiano; il sacerdote Pietro di Vena; il prete Nicola coi figli; il prete Elia coi figli; il prete Pancallo coi figli; il prete Pietro di San Cono; il prete Leopardo; il prete Giovanni; la vedova Presbitera coi figli; Giovanni del prete Eugenio; il prete Nicola di Gusi coi figli; i figli del sacerdote Euprazzi; Antonio nipote del Sacerdote Antonio; il sacerdote Pietro; Ortodelle; Filippo prete degli Angeli; il sacerdote che si chiama Scannaci coi figli; il prete Nicola Misiti; il sacer­dote Nicola di Longobardi; i figli del sacerdote detto Clido; la vedova del sacerdote Leone Mesosila coi figli; il prete Giovanni suocero di Galati; il prete Giovanni de Minniti coi figli, il prete Filippo del prete Gregorio con suo fratello; il prete Assezio Zacati, il prete Basilio Sculcami; il prete Basilio Colloride; la vedova del prete Basilio del diavolo; il prete Pietro di Longobardi; il prete Borsillo coi figli; Giovanni Cafaro Attisano; Giovanni Lecone; il prete Costantino Crisianne; Giovanni di Potami; Nicola Cancari suo cognato; Panteleone coi figli; la vedova del prete Giovanni Bulgi coi figli; il prete Nicola Condò, il prete Filippo cognato di Rematisi; la vedova del prete Achille coi figli; il sacerdote Basilio Colocenti; Basilio Cuzzocheri di Pancallo; Pancallo coi figli; Basilio Carisano il romano; Giovanni Capogale; Nicola Calcomato; Giovanni Buchilo; Arcode Bandigena; il prete Nicola di Leopardo; Gregorio Melonico; Giovanni Concari; Giovanni di Amalfi; Leone Scolzeri; Nicola Fluzzuni; Nicola di Pietro col fratello; Nicola Salenico coi figli; Teodoro Salvari.

Inoltre diamo facoltà alla stessa Chiesa, e allo stesso reverendissimo Vescovo, di poter costruire molini e cisterne dove vorrà, nel territorio del vescovato , con libero uso delle acque senza alcuna molestia e tributo.

Dono e concedo ancora alla stessa santissima chiesa di poter esigere in perpetuo da Noi e dai nostri successori,e dai nostri sudditi, baroni,borghesi e militari, e dai nostri sudditi ,e dalle chiese, sia greche che latine,esistenti nella stessa provincia,l’intera decima su qualsiasi frutto sia di beni immobili, sia di parti  di animali, per come ha comandato Dio misericordioso.

-Parimenti dono e mi compiaccio di prescrivere che la santissima chiesa di Dio abbia , da oggi ed in perpetuo, tutti quei diritti che avevo io, o i baroni, borghesi e militari, sudditi del nostro dominio, sulle chiese di Bivona e di Tauriana,della Provincia di Mileto ,dal distretto di Maida fino a Reggio,per quel che si riferisce alle decime ed altri diritti. E voglio che tutte queste donazioni possegga e goda la stessa santissima Chiesa e i titolari successori a proprio uso e beneficio.

-Parimenti voglio,ed è mio beneplacito che la stessa santissima Chiesa entri in libero possesso senza alcun gravame,da oggi, di tutti quei beni,villani e poderi che possano donare ed offrire, per la salvezza spirituale delle loro anime , i nostri sudditi,baroni borghesi e militari.

-Voglio e comando espressamente a tutti i sudditi del nostro Stato, che la stessa santissima chiesa possa ritenere tutte le persone e i villani  che  possiede, e che noi abbiamo donato e confermato, unitamente a tutte le loro sostanze e pertinenze, senza alcuna servitù o tributo, sia quel che era di nostro diritto, sia dei baroni, dei borghesi e dei loro soggetti; sicché siano posseduti con ogni libertà e immunità, in pace e tranquillità, dalla stessa Chiesa.

-Vogliamo soltanto che si faccia carico e corrisponda tutti i diritti dei Vescovi e dei chierici che dimorano nella stessa Chiesa.

 

- Vogliamo e concediamo ai vescovi della predetta Chiesa, e ai futuri loro successori, la po­testà di alzare Banco per pronunziare giudizi do­vunque abbiano fedeli, sia nel territorio di nostro dominio, sia di tutti i nostri sudditi, e di giudicarli, cosicché nessun altro ardisca giudicarli; e perciò vogliamo ed è nostro beneplacito, che essi abbiano la potestà di assumere a loro arbitrio e dipendenza uomini incombenzati per tutte queste cose, nella loro giurisdizione.

 

-Inoltre pressantemente e cordialmente co­mandiamo a tutti i baroni, borghesi, militari, arci­vescovi, vescovi e amministratori del nostro domi­nio di Calabria, che qualora il reverendissimo Ve­scovo di Mileto, o i suoi successori, o i suoi chierici, vogliano tagliare legname dagli alberi delle nostre montagne per la santissima Chiesa, possano ab­battere e trasportare liberamente senza alcun tributo.

 - Parimenti si possono menare ai pascoli e ai prati tutti gli animali del Vescovo e dei suoi chie­rici. cioè: pecore, buoi, cavalli, suini, per tutto il territorio della Calabria, con esenzione di qualsi­voglia tributo.

-In aggiunta a tutto questo. comandiamo che esso vescovo sia libero da ogni tributo passivo e molestia, sicché non sia tenuto a pagare nemmeno un soldo ad alcuno.

-Così pure che possa prendere il fieno trovato nei campi, e avvolgerlo in fasci e uscire liberamente dal campo, come una volta facevano i vescovi di Bivona.

 

Inoltre comando a tutti i baroni, borghesi, mi­litari e amministratori del nostro dominio, che ri­veriscano, onorino e obbediscano al reverendissi­mo vescovo di Mileto e ai suoi successori, come a padre spirituale: e se alcuno oserà contrastare in materia attinente al vescovato, o non obbedire al santissimo Vescovo, comando che quest’uomo sia scomunicato: parimenti, se alcuno volesse ricusare, alterare anche minimamente, o oserà sottrarre tutti questi privilegi da me donati, confermati, e sanciti, se non si emendasse immediatamente, sia colpito d’anatema dal Padre, Figlio e Spirito Santo, e dai trecentodieci e otto Padri Deiferi, e sia dannato col dia­volo nel fuoco eterno, e sperimenti il nostro sdegno.

 

A maggior conferma e forza, ho firmato e sigillato questo decreto col mio proprio sigillo aureo, e lo diedi ai sopradetti. nel predetto mese e indizione.

 

Il presente Sigillo è stato scritto e stilato da Nicola e Nicocle, Ostiari e Mistocleti.

Ruggiero, Conte Calabria e di Sicilia

 

(Nell’anno 6595 dalla creazione del mondo)

 

 (I testi latino e greco sono alle pagg. 124-135 delle  MEMORIE per servire  alla storia della Santa Chiesa Miletese di Vito Capialbi , ristampa anastatica di V.F. Luzzi-Polistena (RC), 1980).

torna al sommario dei documenti